Open image
 
CURR MIN AVG MAX
Grindų temperatūra
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Ventiliatorius
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Radijatorių temperatūra
Grindų temperatūra
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Kaminas
Boileris
Lauko
Veranda
Svetainės grindys
Svetainės oras
Laiptinės grindys
Laiptinės oras
Vonios grindys
Vonios oras
2a laiptinė
Miegamasis
Virtuvės grindys
Virtuvės oras
2a į kelią
2a galinis
Ladomato siurblys
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Boileris
Akumuliacinė
Ventiliatorius
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Laiptinė
Veranda
Užduota radijatorių temperatūra
Radijatorių išėjimas %
Užduota grindų temperatūra
Grindų išėjimas %
Svetainė
Virtuvė
Vonia
Laiptinė
Veranda
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
MENU